Keuring van machines

Omdat uw machines aan allerlei eisen moeten voldoen, is keuring van uw machines van wezenlijk belang. De keuring is volgens de arbowet sinds 1998 verplicht en het is van groot belang dat uw machines dus allemaal een geldig SKH-certificaat bezitten. Daarnaast wilt u de machines ook graag van een keuring voorzien, omdat de veiligheid van uw medewerkers anders in het geding kan raken of u anders het risico op boetes loopt. Ook voor de machines zelf is een keuring beter, want daardoor wordt ook op tijd gezien welk onderhoud de machine nodig heeft. Vaak kan de keuring van machines op locatie plaatsvinden. Soms is het helaas echter zo dat de machine voor de keuring meegenomen moet worden. Houdt hier rekening mee m.b.t. de inzetbaarheid van de desbetreffende machines.

Om direct een aanvraag voor een keuring van uw machine te doen, gebruik onderstaand formulier:

Contactformulier

Dhr. Mevr.


Contactinformatie

Uw E-mailadres wordt enkel gebruikt door Baas Machine Service zelf en wordt nooit met derden gedeeld.


Informatieaanvraag:
Machinebouw
Verkoop
Keuren
Verspanende gereedschappen
Reparatie / Onderhoud