Algemene voorwaarden

Baas Machine Service B.V. hanteert voor al haar diensten en producten algemene voorwaarden (PDF) zoals gedeponeerd bij de kamer van Koophandel onder nummer 23085655. 

Privacyverklaring